Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
z20170215_1.jpg
Sociální sítě - nová pomoc personalistům
15.02.2017  Cílem kurzu je naučit se využívat sociální sítě v personalistice. Zjistíme, které sociální stě jsou nejvhodnější pro získávání zaměstnanců, které podporují loajalitu k zaměstnavateli a které můžeme využít pro zlepšení komunikace uvnitř firmy. Více informací zde.

z20170215.jpg
Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance
15.02.2017  Cílem kurzu je poskytnout vedoucím zaměstnancům komplexní přehled o základních právních předpisech v oblasti pracovního práva, které nejčastěji aplikují ve své každodenní praxi. Více informací zde.

z20170215.png
MS Word - správa dlouhých/strukturovaných dokumentů
15.02.2017  Připomenutí nástrojů programu MS Word, které jsou určené správě dlouhých dokumentů. Účastníci kurzu se naučí při úpravě vzhledu textu používat styly, z nadpisů strukturovaného dokumentu vytvořit obsah, vkládat poznámky pod čarou a vytvářet křížové odkazy. Více informací zde.