Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
z20170510.jpg
Stylistika současné češtiny
10.05.2017  Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu. V tomto šestihodinovém kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů z oblasti slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech. Více informací zde.

z20170504.jpg
Daňová rizika na DPH ve vztahu k podvodům
04.05.2017  Na kurzu se budete věnovat problematice daňových úniků na DPH, rizik, které z těchto úniků vyplývají pro daňový subjekt a nástrojů správce daně, které jsou pro boj s daňovými úniky využívány. Více informací zde.