Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
z20161024.jpg
Elektronická evidence tržeb
Kurz objasní účastníkům principy a metodiku k elektronické evidenci tržeb. Podnikatelé se dozvědí, jakým způsobem se k evidenci tržeb přihlásit, jak se na ni připravit a jak se vyhnout případným sankcím. Bude popsáno praktické řešení nejčastějších situací, které mohou při evidenci tržeb nastávat. Více informací zde.

z20170123.jpg
Obchodní smlouvy
23.01.2017  NOZ odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší jisté zjednodušení, ale také významné změny, které je potřeba si co nejvíce osvojit. V tomto kurzu Vás naučíme, jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá. Více o kurzu zde.

z20170109.png
MS Word - správa dlouhých/strukturovaných dokumentů
09.01.2017  Připomenutí nástrojů programu MS Word, které jsou určené správě dlouhých dokumentů. Účastníci kurzu se naučí při úpravě vzhledu textu používat styly, z nadpisů strukturovaného dokumentu vytvořit obsah, vkládat poznámky pod čarou a vytvářet křížové odkazy. Více informací zde.

z20170106.jpg
Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce
06.01.2017  Kurz je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi.Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech. Více informací zde.