Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
z20160926_2.jpg
Excel pro ekonomy a pokročilé
26.09.2016  Tento dvoudenní kurz je určen pracovníkům oddělení controllingu, ekonomických a finančních útvarů, účetním, vedoucím a manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve využívání Excelu. více informací zde.

z20160926_1.jpg
Podvody v účetnictví
26.09.2016  Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy podvodů v účetnictví. Poznat hlavní motivy ke spáchání podvodu, charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Naučit se rozpoznat indikátory podvodného jednání. Projít metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. Více informací zde.

z20160926.jpg
Zákon obchodních korporací ve světle změn a aktuální judikatury
26.09.2016  Kurz bude zaměřen na příslušné legislativní změny a jejich uplatnění v praxi a část kurzu bude věnována pohledu nejnovějších rozhodnutí NS z oblasti práva obchodních korporací v případech, kde právní úprava de lege lata přinesla značné výkladové nejasnosti. Čekají Vás třeba nové informace ohledně plné moci k založení obchodní korporace spolu s názorem kolegia a mnoho dalšího. Více informací zde.

z20160907.jpg
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
07.09.2016  Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML zákona (253/2008 Sb.), zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod. Školení je tedy určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML povinností. Více informací zde.