Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
z20161024.jpg
Elektornická evidence tržeb
Kurz objasní účastníkům principy a metodiku k elektronické evidenci tržeb. Podnikatelé se dozvědí, jakým způsobem se k evidenci tržeb přihlásit, jak se na ni připravit a jak se vyhnout případným sankcím. Bude popsáno praktické řešení nejčastějších situací, které mohou při evidenci tržeb nastávat. Více informací zde.

z20141020_1.jpg
Předvánoční rétorika s Janem Přeučilem
V předvánočním čase opět otevíráme oblíbený kurz rétoriky s panem Janem Přeučilem, na kterém si osvojíte techniky řeči, zkvalitnění mluveného projevu, efektivní zacházení s hlasem a dechem. Naučíte se poznat své nedostatky, jakým způsobem je možno je zlepšit a naučíte se ovládnout trému při mluveném projevu.

z20161021_1.jpg
Praktická finanční analýza pro české i zahraniční firmy
21.10.2016  Potřebujete vědět, jak se daří Vaší firmě? Jak je na tom konkurence? A co dodavatelé? Je na ně spoleh? Pojďme společně proniknout pod pokličku finančních výkazů. Společně tomu přijdeme na kloub – přehledně, prakticky. My věříme, že jen praxe dělá mistra. Proto si vše vyzkoušíte a osaháte na vlastní kůži. Více informací zde.

z20161021.jpg
Jak zvýšit svoji výkonnost bez zbytečného stresu
21.10.2016  Cílem kurzu je naučit se vyhledávat nové nápady, odhalit bariéry tvořivých přístupů, seznámit se s konkrétními metodami inovativního přístupu v práci jednotlivce i skupiny a poskytnout účastníkům podněty ke kreativnímu chování. Metody výuky jsou zaměřeny na osobní prožitek, účastníci si vyzkouší různé techniky rozvoje mozku, propojení pravé a levé hemisféry a další techniky pro uvolnění tvořivosti. Více o kurzu zde.

z20161007.jpg
Ochrana spotřebitele na finančních trzích
07.10.2016  Kurz je zaměřen do oblasti vztahů finančních institucí ke spotřebitelům, kteří jsou považováni i za slabší smluvní stranu. Absolventi budou připraveni na komunikaci se spotřebitelem a bude znát rizika, která mohou nastat vůči finanční instituci, pokud nebude se spotřebitelem jednáno tak, jak přepokládají obecně platné právní předpisy. Více infomrací zde.