Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
celý text...
První z kryptoměn, bitcoin, vzniknul před méně než deseti lety. Za tu dobu získal desítky, možná už stovky milionů uživatelů a jeho hodnota převýšila mnohé tradiční komodity. Co stojí za jeho úspěchem? Hlavním cílem kurzu je vysvětlit fungování kryptoměn, dovést je bezpečně získat a zabezpečit a kriticky popsat množství problémů, které můžou kryptoměny v budoucnosti potkat. Více informací zde.

Všechny nabízené kurzy naleznete zde.

celý text...
26.07.2018  Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML (253/2008 Sb.) zákona účinného od 1. 1. 2017, zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod. Více informací zde.

celý text...
26.07.2018  Dne 25. 5.2018 nabylo účinnosti GDPR , tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů. V rámci své činnosti zpracovávají pracovníci IT velké množství údajů, mezi nimiž se budou rovněž nacházet osobní údaje.  Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky v obecné rovině s obsahem nařízení  a upozornit zejména na oblasti dotýkající se jejich činnosti. Více informací zde.

celý text...
26.07.2018  Kurz je určen pro začínající podnikatele a startupisty, kteří chtějí vědět, jak se buduje stabilní firma již od ranné fáze. Společně si ukážeme, jak vymyslet životaschopný projekt, zvalidovat ho na trhu, udělat kvalitní průzkum trhu a nastavit první kroky úspěšného podnikání. Hovořit budeme také o marketingu, obchodu a možnostech financování projektů. Více informací zde.