kód: ban70

Platební podmínky kontraktů a jejich zajišťování aneb co může banka nabídnout obchodním organizacím v rámci platebního styku

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Marie Marvanová

Anotace:

Kurz je určen především pro pracovníky bank a zahraničního obchodu. Je přizpůsoben potřebám účastníků, a to tak, aby poskytl příslušné informace
a celkový přehled jak začátečníkům, tak i těm, kteří si znalost mezinárodního platebního styku a bankovních instrumentů potřebují prohloubit. Je zaměřen především na praxi platebního styku, všechna probíraná témata jsou doprovázena řadou příkladů z praxe. Předpokládá se i konzultace konkrétních případů z praxe účastníků kurzu. Absolvováním kurzu by měl účastník získat přehled přes platební a platebně zajišťovací instrumenty nabízené v současné době bankami a měl by umět posoudit jejich přednosti i rizika. Kurz je rovněž vhodný pro pracovníky klientských útvarů, kteří nabízejí bankovní instrumenty, jakož i pro pracovníky v obchodě, kteří dohadují s obchodními partnery podmínky obchodních smluv. Praktické pojetí kurzu je opřeno o letité zkušenosti lektora
z bankovní praxe a probíhá vždy interaktivní metodou, která umožňuje jeho plné přizpůsobení znalostem a potřebám jeho účastníků.

Program:

 • Úvod – vysvětlení důležitých odborných pojmů, jako jsou bonita firmy, banky
  a teritoria, likvidita, dobré jméno banky, rizika a jejich omezení či eliminování, deviza, valuta, vnitřní a vnější konvertibilita, komunikace mezi bankami, SWIFT
 • Přehled platebních a platebně zajišťovacích instrumentů, jejich třídění: dokumentární - nedokumentární, platební – platebně zajišťovací, závazkové – bezzávazkové
 • Jednotlivé platební a platebně zajišťovací instrumenty, jejich popis, charakteristika, použití, ekonomický a právní aspekt, a to:
  • Hladký plat
  • Dokumentární inkaso
  • Bankovní záruka
  • Indemnita
  • Standby akreditiv
  • Směnky
  • Šeky
 • Vztah klient – banka: poskytování úvěru resp. závazku a bezzávazkových služeb
 • Praktická cvičení ve vystavování L/C, standby L/C, bankovní záruky atd.

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

09.12.2020

Nabízené termíny
09.12.2020
Po uzávěrce