Další kurzy z výběru (43):
kód: ban74

Teorie a praxe platebních služeb

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Seminář je určen pro všechny profesionální osoby, které se zabývají platebními službami a platebním stykem. Zaměření semináře je směrováno jak do oblasti vysvětlení teoretických přístupů, tak v rámci aplikační části k využití jednotlivých platebních instrumentů a jejich účtování. Seminář má objasnit základní pravidla regulace platebního styku, která je v současné době ovlivňována evropským právem se zaměřením na PSD II, která byla transponována do zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Výklad bude zaměřen na to, jak přistupovat při aplikaci této regulace do bankovní a podnikové praxe. Bude věnována pozornost jak teoretickému vymezení platebních služeb s komparací vůči pojmu platební styk. Dále se bude seminář zabývat podrobnějším rozborem aktuální regulace se zaměřením do praktické realizace jednotlivých platebních instrumentů.

Program:

 • Úvod do teorie platebních služeb
  • Nástroje regulace
  • Orgány regulace
 • Zákon o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.) - výklad
  • Pojmy platebního styku
  • Platební služby a jejich poskytovatelé
  • Poskytování platebních služeb
  • Porovnatelnost poplatků spojených s platebními účty
  • Změna jeho poskytovatele v rámci daného státu podle přání uživatele,
  • Usnadnění přeshraničního otevírání účtů
  • Právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky pro uživatele, zejména tedy spotřebitele
  • Služba nepřímého dání platebního příkazu
  • Služba informování o účtu
 • Vliv zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na poskytování platebního styku
 • Vliv nařízení 924/2009 (EU) a 260/2012 (EU) EP a Rady na poskytování vnitrostátních a přeshraničích platebních služeb
 • Praktické využití platebních nástrojů
 • Hladké platby v rámci vnitrostátního platebního styku
 • Hladké platby v rámci příhraničního platebního styku
 • Další platební nástroje (šeky, směnky, dokumentární platby)
 • Předpoklady pro zúčtování
 • Zúčtovací systém v ČR – CERTIS
 • Zúčtovací systémy v rámci EU
 • Zúčtovací možnosti v rámci zahraničního platebního styku
 • Závěr a diskuse

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Adéla Vyskočilová
tel.: (+420) 255 785 726
e-mail: adela.vyskocilova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.