kód: du26

SEPA - nové možnosti nejen pro podnikatele

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz přiblíží účastníkům postupy bank a příp. dalších poskytovatelů služeb platebního styku, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu v rámci ČR. Přiblíží podstatu projektu, jejich produkty a způsob či možnosti jejich realizace. Budou zmíněny výhody pro uživatele těchto služeb s vazbou na obchodní partnery
v zemích eurozóny a v dalších zemích EHP. Vhodným účastníkem kurzu jsou zejména pracovníci podnikatelských subjektů a také zástupci bank a dalších institucí poskytující platební služby.

Program:

 • Úvod – přehled základní právní úpravy ve vazbě na projekt SEPA
 • Výklad vybraných pojmů
 • Charakteristika SEPA, jeho produkty, současný stav
  • SEPA Credit Transfer
  • SEPA Direct Debet
  • SEPA Cards
 • Přístup k realizaci SEPA produktů ve vazbě na Nařízení 260/2012 a Nařízení 924/2009
 • Vliv na jednotlivé subjekty finančního trhu
  • SEPA a Česká republika
  • Poskytovatele platebních služeb
  • Firmy
  • Spotřebitele
 • Realizace SEPA platebních příkazů
 • Mimosoudní vyrovnání sporů a SEPA
 • Regulace platebního styku a platebních služeb vyplývajících ze SEPA
 • Diskuse a závěr kurzu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

07.12.2020

Nabízené termíny
07.12.2020
(9:00 - cca 16:00)