Další kurzy z výběru (65):
kód: du26

SEPA - nové možnosti nejen pro podnikatele

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz přiblíží účastníkům postupy bank a příp. dalších poskytovatelů služeb platebního styku, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu v rámci ČR. Přiblíží podstatu projektu, jejich produkty a způsob či možnosti jejich realizace. Budou zmíněny výhody pro uživatele těchto služeb s vazbou na obchodní partnery
v zemích eurozóny a v dalších zemích EHP. Vhodným účastníkem kurzu jsou zejména pracovníci podnikatelských subjektů a také zástupci bank a dalších institucí poskytující platební služby.

Program:

 • Úvod – přehled základní právní úpravy ve vazbě na projekt SEPA
 • Výklad vybraných pojmů
 • Charakteristika SEPA, jeho produkty, současný stav
  • SEPA Credit Transfer
  • SEPA Direct Debet
  • SEPA Cards
 • Přístup k realizaci SEPA produktů ve vazbě na Nařízení 260/2012 a Nařízení 924/2009
 • Vliv na jednotlivé subjekty finančního trhu
  • SEPA a Česká republika
  • Poskytovatele platebních služeb
  • Firmy
  • Spotřebitele
 • Realizace SEPA platebních příkazů
 • Mimosoudní vyrovnání sporů a SEPA
 • Regulace platebního styku a platebních služeb vyplývajících ze SEPA
 • Diskuse a závěr kurzu

Cena:

2 450 Kč bez DPH (2 965 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

23.06.2021

Nabízené termíny