kód: du30

Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí, řízení rizik, expanze na zahraniční trhy včetně modelových příkladů

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Online kurz

Lektor:

Mgr. Michael Dobrovolný
SMART Office & Companies s.r.o., Manager

Ing. Pavla Jánišová
APOGEO, s.r.o., Tax Manager

Anotace:

Na kurzu se seznámíte nejen se zdaňováním aktivních příjmů, zejména příjmů z podnikání (případně samostatné výdělečné činnosti) a příjmů fyzický osob, ale i pasivních příjmů (úroky, dividendy, licence), budete řešit základní pojmy důležité pro daňovou optimalizaci, obecné výhody holdingu, základní principy a fungování holdingové struktury, klíčové aspekty a hranice daňové optimalizace. V průběhu kurzu lektoři zmíní vývoj a trendy v daňové optimalizaci pomocí zahraničních struktur. Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových souvislostí.

Program:

  • Daňový rezident dle zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojímu zdanění
  • Vznik a vyloučení dvojího zdanění
  • Techniky používané při vyloučení dvojího zdanění
  • Zdaňování aktivních příjmů, tj. zdaňování příjmů stálé provozovny, zdaňování příjmů z majetku a z dispozice s majetkem a zdaňování některých zvláštních typů příjmů (umělci, sportovci atp.)
  • Zdaňování pasivních příjmů (dividendy, licence, úroky) dle zákona o daních z příjmů, smluv o zamezení dvojímu zdanění, směrnic EU
  • Modelové struktury, jejich prvky a funkce

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

10.11.2021

Nabízené termíny
10.11.2021
(9:00 - 12:00)