Další kurzy z výběru (38):
kód: du39

Jak rozpoznat pokusy o podvod v oblasti platebních a platebně zajišťovacích instrumentů a jak umět podvodu předcházet

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Marie Marvanová

Anotace:

Kurz předpokládá základní znalost platebních a platebně zajišťovacích instrumentů, resp. praktické zkušenosti v tomto směru. Jeho absolvováním získají posluchači řadu informací zejména v oblasti použití instrumentů i určitý návod, jak rozpoznat nekalé praktiky podvodníků působících na trhu bankovních instrumentů. Absolvováním kurzu získají účastníci dokonalejší přehled přes bankovní instrumenty nabízené v současné době bankami i lepší orientaci při posuzování jejich předností či rizik.

Program:

 • Bankovní soustava ČR a její postavení v EU
 • Analýza vztahu „banka-klient“
 • Zajišťování obchodních operací pomocí bankovních instrumentů
  • Přehled instrumentů
  • Právní a ekonomické aspekty jednotlivých instrumentů: (hladké platy, dokumentární inkasa, dokumentární akreditivy, bankovní záruky, bankovní avaly, standby akreditivy, indemnity)
  • Konkrétní příklady zajišťování obchodních operací a volba vhodných instrumentů
  • Samostatná práce posluchačů se vzory instrumentů: simulace obchodních případů a pokus o volbu vhodného zajištění a jeho vyhodnocení, seznámení se s technickými aspekty instrumentů a operací s nimi (pokus o vlastní vystavení směnek, záruk a indemnit, žirování B/L a směnek, převod L/C a záruky
 • Finanční podvody v oblasti finančních a obchodních operací

Efektivnost kurzu je zajištěna tím, že lektor strávil řadu let v bankovní praxi mezinárodního platebního styku a je rovněž v této oblasti autorem řady učebních textů jak pro VŠ, tak i pro praxi.
 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.