Další kurzy z výběru (43):
kód: du53

Uplatnění grafologie v praxi HR dvoudenní

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

PhDr. Eliška Halaszová
Eliška Halaszová se věnuje grafologii již od roku 2002. Je absolventkou množství grafologických kurzů, např. u společnosti CALIX grafologie a psychologie, Asociace grafologů ČR nebo také u České grafologické komory a Institutu aplikované a poradenské grafologie. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012.

Anotace:

Frekventanti semináře budou seznámeni se základními pravidly pro rozbor rukopisu v porovnání s písmoznalectvím, budou upozorněni na znaky nepoctivosti, které se mohou v rukopisech objevit nebo různé tvarové zvláštnosti a z nich vyplývající psychologický význam. Pracovníci v HR zjistí, schopnosti a povahové vlastnosti uchazečů o zaměstnání, jejich silné i slabé či slabší stránky. Grafologický rozbor ručně psaného písma a kreseb je i vhodnou metodou jak zjistit motivaci a zacílení stávajících zaměstnanců. Seminář je interaktivní, je určen pro ty, kteří chtějí zjistit více o sobě i druhých. Jedná se o metodu rychlého poznání osobnosti.

Program:

  • Grafologie – její uplatnění v praxi
  • Písmo jako symbol, výtvor, výraz
  • Podklady pro grafologický rozbor
  • Styl písma souvisí s povahou pisatele - základní pravidla rozboru rukopisu - psychologický význam jednotlivých znaků, vč. kombinací těchto znaků
  • Některé znaky nepoctivosti a tvarové zvláštnosti
  • Kresba stromu a postav
  • Praktické procvičování na ukázkách rukopisů

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 900 Kč bez DPH (4 719 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.