Další kurzy z výběru (43):
kód: du57

DPH 2019 - problematické okruhy na příkladech, aktuální informace generálního finančního ředitelství a koordinačního výboru, připravovaná novela pro rok 2020

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Jana Ledvinková
V seznamu daňových poradců KDP ČR jsem zapsaná od roku 1993.Poskytuje individuální daňové poradenství podnikatelům, ekonomům a účetním firem.

Anotace:

Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cílem je seznámit účastníky s problematickými okruhy novely ZDPH 2019 a  se změnami zákona pro rok 2020 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Rovněž bude upozorněno na připravované změny zákona o DPH pro rok 2020.

 

Program:

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

 • Změny ve vymezenízákladních pojmů pro účely DPH - § 4
 • Nové vymezení osob povinných k dani
 • Upřesní místa plnění při pořízení zboží z EU - § 11
 • Nová ustanovení, která řeší zdanění „poukazů“ – víceúčelové a jednoúčelové poukazy
 • Základ daně
 • Oprava základu daně
 • Zaokrouhlování
 • Nájem nemovité věci – omezení možnosti zdanit nájem
 • Úprava § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží- navazuje na změny 2017a informace GFŘ
 • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši§ 75 ZDPh
 • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – zásadní změny
 • Elektronická forma podání
 • Souhrnné hlášení
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (108 ZDPH)

Návrh novely ZDPH 2020

 • Změny ve vymezení základních pojmů
 • Změny ve vymezení místa plnění při dodání zboží
 • Úpravu pravidel pro dodání zboží v řetězci
 • Úpravu pravidel pro režim skladu (call-off stock)
 • Změny sazeb daně v roce 2020
 • Úpravu podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
 • Odpočet daně v roce 2020
 • Správa daně v tuzemsku v roce 2020
 • Další změny pro rok 2020

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.