kód: du58

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Lektor:

Ing. Miroslava Pýchová
Kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, účastnice připomínkového řízení k návrhu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu

Anotace:

Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních
a auditních zjištění. Kurz je určen pro kontrolní pracovníky, interní auditory, útvary compliance a další profese, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy
o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.

Program:

 • Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři
 • Druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech 
 • Struktura protokolu nebo zprávy o kontrole   
 • Příklady věcných chyb   
 • Nepřípustné nebo nevhodné formulace
 • Stylistické a jazykové chyby   
 • Nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov
 • Chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole
 • Správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN 
 • Formální úprava textů 
 • Problematika psaní čísel
 • Příklad tabulky

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.