Další kurzy z výběru (77):
kód: du59

Jak se připravit na daňovou kontrolu (vybrané kapitoly z daňového řádu pro účetní)

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Prezenční kurz

Lektor:

RNDr. Petr Beránek
je zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad založený na dlouholeté lektorské a publikační praxi. Učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace. Jako daňový poradce poskytuje finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Specializace: Daň z příjmů, nestátní neziskové organizace, účetnictví podnikatelů a NNO.

Anotace:

Kurz zabývající se problémem jak se připravit na kontrolu finančního úřadu
s ohledem na současný daňový řád.
Určeno podnikatelům, účetním a všem těm, u kterých přichází v úvahu kontrola správce daně. Z praktických zkušeností vyplývá, že nestačí mít vše v pořádku, ale důležitější je být na kontrolu připraven a umět správce daně přesvědčit, že je vše v pořádku. Kurz je založený na základě výsledků řady kontrol, odvolání a soudních sporů, hlavně rozhodnutí nejvyššího správního soudu aplikovaných do nových legislativních podmínek.

 

Program:

 • Vyměření a doměření daně
 • Dodatečné přiznání, kdy je možné a kdy nutné podávat
 • Výzva k odstranění pochybností
 • Počítání lhůt dle daňového řádu
 • Kdy a jak může a nemůže správce daně zahájit kontrolu
 • Obvyklý průběh kontroly, práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a práva a povinnosti finančního úřadu
 • Jakým způsobem postupovat v průběhu kontroly
 • Práva daňového subjektu a povinnosti správce daně během kontroly
 • Následné možnosti poplatníka - odvolání, stížnost, žaloba
 • Co je to vyměření daně na základě pomůcek - kdy může nastat a co s tím?
 • Sankce, které následkem kontroly hrozí - zvýšení daně, pokuty, penále a úroky v roce 2021

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

4 390 Kč bez DPH (5 312 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 724 130 028
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.