kód: du61

Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020 - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Anotace:

Pracovní kurz k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod).

Cílem kurzu je přinést účastníkům vydefinovat souvislost smluvních ujednání
ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a správné uplatňování daňových a celních aspektů dodávek zboží. Účastníci získají přehled
o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku.

Program:

 • Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách), se zaměřením na: 
  • Identifikaci smluvního partnera (DIČ apod.)
  • Možné formy vyjádření podmínek dodání ve smlouvách 
  • Termín dodání 
  • apod.
 • Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
  • Při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod.
  • Při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.
 • Praktické příklady obchodních operací
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 150 Kč bez DPH (3 812 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.