Další kurzy z výběru (65):
kód: du63

GDPR - zkušenosti v personalistice, obchodních vztazích, obchodní sdělení a marketing

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Přestože se požadavky GDPR v oblasti personalistiky a obchodních vztahů už nějakou dobu řídíme, stále existují sporné a dosud nevyjasněné praktické situace. Rovněž stále ještě existuje řada firem, které nejsou ještě s procesem zavádění GDPR u konce nebo v této oblasti velmi chybují.
Cílem kurzu je připravit posluchače na dopady GDPR do každodenní praxe personalistů či obchodníků. Ukážeme vám typické chyby, ke kterým v praxi dochází, dozvíte se, v jakém rozsahu vést personálně-mzdovou agendu nebo jak mít kontrolu nad svými zaměstnanci bez porušování právních předpisů apod. Dále Vám poradíme, jak splnit své povinnosti v oblasti obchodních vztahů a marketingu, nastíníme časté chyby při zasílání obchodních sdělení a dozvíte se, na jaké oblasti se zaměřuje dozorový úřad (ÚOOÚ) při svých kontrolách.

Kurz je určen pro zástupce veřejného i soukromého sektoru, zejména vedoucí zaměstnance, HR manažery, ostatní personalisty, obchodníky, zaměstnance marketingu apod.

Program:

  • Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji
  • Výklad jednotlivých okruhů
  • Praktické případy nakládání s osobními údaji zaměstnanců (průběh výběrového řízení, vedení osobních spisů a personálně-mzdové agendy, použití fotografií, monitoring zaměstnanců, docházkové systémy)
  • Zpracování osobních údajů v obchodních vztazích (nastavení smluv, VOP)
  • Marketingové praktiky, souhlas v marketingu, marketingové databáze, obchodní sdělení
  • Příklady častého chybování, pohled ÚOOÚ v návaznosti na ukládání pokut podnikatelům
  • Závěr, diskuze

 

Cena:

2 890 Kč bez DPH (3 497 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

14.09.2021

Nabízené termíny
14.09.2021
(9:00 - 15:30)