Další kurzy z výběru (65):
kód: du64

Řízení nástupnické strategie v rodinném podnikání - Novinka

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Působí jako vedoucí Katedry ekonomie a managementu a odborný asistent Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především problematice strategií marketingu, managementu, řízení rodinných podniků, vytváření business modelů. V roce 2018 zastávala pozici Manažera marketingové komunikace Roku rodinného podnikání. S AMSP ČR spolupracuje při realizací společných projektů s univerzitní platformou, komunikuje se zástupci pracovní skupiny zaměřené na podporu rodinného podnikání při MPO, se Sekcí Kvality rodinného podnikání Národní ceny kvality.

Anotace:

Píše se rok 2021, tedy od zakládání rodinných podniků uplynulo cca 30 let. V ČR dochází k historicky první novodobé mezigenerační výměně. V mnoha rodinách je však řízena intuitivně, do nedávna nebyly k dispozici návody či metodologie popisující kroky strategického řízení nástupnictví, výzkumy v této oblasti zaostávají za reálnou praxí. Rodiny se „za pochodu“ učí tento projekt řídit, hledají informace o tom, jak sestavit rodinnou ústavu, jak ocenit rodinný podnik, jak zviditelnit značku, jak vstoupit na zahraniční trhy, jak nově nastavit procesy, jak vyhodnocovat efektivitu podnikatelských aktivit, jak zvyšovat přidanou hodnotu svých výrobků, jak zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, jak cílit na vyšší produktivitu, jak vytvořit dostatečné finanční rezervy pro predikovaný mírný pokles ekonomického růstu, apod.
Nabízený kurz je proto zaměřen na procesy spojené s řízením nástupnické strategie. Na tuto nahlíží jako na projekt s jeho jednotlivými fázemi z pohledu samotných aktérů – zakladatelů, nástupníků, ale i zaměstnanců či dodavatelů. Významně přispěje k systematizaci materie tohoto novodobého fenoménu, k poznání a pojmenování jeho konkrétních problematik.
Kurz je určen majitelům rodinných podniků – zakladatelům, ale i nástupníkům – ideálně aby se jej účastnili společně s dalšími rodinnými příslušníky zapojenými do podnikatelských aktivit rodinné firmy.

Program:

 • Specifika rodinného podnikání, základní dilema rodinného podnikání,, socioemocionální bohatství
 • Koho se nástupnictví týká a koho ovlivní?
 • Situace v ČR – průběh nástupnictví a zkušenosti českých rodinných firem (případová studie Petrof, DEclear, Delfy)
 • Jak se připravit – předávající?
 • Hledání a příprava nástupce
 • Sestavení rodinné ústavy (rodiného protokoli, rodinn charty)
 • Předání řízení (desatero, jak zvládnout nástupnictví), faktory ohrožující proces nástupnictví
 • Přípravné kroky pro předání vlastnictví - analýza stávajícího tržního postavení firmy, interního a externího prostředí, ambicí pro budoucnost
 • Restrukturalizace firmy před předáním vlastnictví
 • Co s podnikem, který nikdo nechce (Svěřenský fond apod.)
 • Postnáslednická fáze – role zakladatele
 • Časová osa nástupnictví

 

Druhý rodinný příslušník obdrží 15% slevu na tento kurz.

 

K tomuto kurzu doporučujeme publikaci Rodinné podnikání. Fenomén, příležitosti, budoucnost, kterou je možné zakoupit zde.

 

 

Cena:

2 150 Kč bez DPH (2 602 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.