Další kurzy z výběru (65):
kód: du67

Bankovní záruky se zaměřením na tuzemské a zahraniční záruky - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Bc. Pavel Andrle
Externí lektor Bankovní akademie s praxí v bankovním sektoru, který se specializuje na problematiku krátkodobého trade finance, především na dokumentární akreditivy a bankovní záruky a jejich financování. Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je častým lektorem seminářů poskytovaných IFC (členem Světové banky) v rámci "Global Trade Finance Program". Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

Anotace:

Kurz poskytuje ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu tuzemské praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem ustanovení nového občanského zákoníku v oblasti záruk, relevantní judikaturou. Velký prostor bude dán různým podmínkám záruk, např. problematice podmínek odloženého vstupu v účinnost, podmínkám snižování či zvyšování záruční částky, podmínkám a způsobu uplatnění, ukončení platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi. Přednášející poskytnou mnoho příkladů a vzorů.

Tento kurz je určen pro podniky - zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami a pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.  

Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskuzi.

Program:

 • Bankovní záruka podle nového občanského zákoníku (NOZ)
  • Výklad jednotlivých ustanovení NOZ, povaha bankovní záruky, struktura záruční listiny
  • Abstraktní/akcesorická bankovní záruka
  • Zkušenosti z praxe, příklady
 • Záruky v praxi
  • Záruky z pohledu beneficienta a z pohledu příkazce
  • Podmínky smlouvy a provázanost s textem záruky
  • Uplatnění záruk
 • Záruky na požádání
  • Vystavování záruk
  • Odložený vstup v účinnost
  • Snižování záruky – redukční klauzule
  • Ukončování záruk
  • Uplatňování záruk
 • Záruky na požádání – problematické situace
  • Jiné problematické situace u záruk – zajímavé soudní spory
  • Diskuze

 

 

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

22.06.2021

Nabízené termíny