kód: du72

Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Online kurz

Lektor:

Ing. Kateřina Lučanová
ZK APOGEO Esteem, a.s., Senior Valuation Consultant

Ing. Petr Novák
ZK APOGEO Esteem, a.s., Valuation Consultant

Anotace:

Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou. Kurz je určen odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, zejména komunikačním linkám CFO, hlavním účetním a specialistům finančních institucí, risk managementu bank. Účast bude přínosem pro mírně až středně pokročilé zájemce o téma.

Program:

 • Porozumění účetní závěrce
 • Analýza údajů ve výkazech a v příloze k účetní závěrce
 • Dopady na finanční analýzu
 • Teorie finanční analýzy
 • Účel a smysl finanční analýzy
 • Hlavní ukazatele, odvozování, vstupní hodnoty
 • Praktická aplikace na vzorových příkladech
 • Komplexní případové studie
 • Finanční analýza:
  • Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR
  • Struktura aktiv a pasiv – struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení
  • Metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé a silné stránky společnosti – finanční zdraví
  • Návrhy opatření pro zlepšení – možný směr firmy do budoucnosti
  • Základní termíny finanční analýzy
  • Poměrové ukazatele a jejich význam
  • Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení
  • Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio + praktické procvičení
  • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios), rychlost obratu, doba obratu, obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické procvičení
  • Ukazatele zadluženosti (debt ratio), ukazatele věřitelského rizika (debt ratio), koeficient samofinancování (equity ratio), ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage)

 

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

01.12.2021

Nabízené termíny
01.12.2021
(9:00 - 12:00)