kód: eko33

Refinancování pohledávek pomocí obchodů s platebními a platebně zajišťovacími instrumenty - praktická cvičení

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Marie Marvanová

Anotace:

Kurz předpokládá základní znalosti o platebním styku a bankovních instrumentech, které jsou v současné době bankami nabízeny. Je určen především pracovníkům bank v oblasti „trade finance“ i pracovníkům zahraničního obchodu, kteří si chtějí rozšířit svoje vědomosti o výhodné formy refinancování. Je zaměřen zcela prakticky a probíhá formou případových studií. Je uzpůsoben tak, aby umožňoval co nejširší diskuzi s lektorem o podstatných detailech těchto odborně náročných operací.

Výuka a trénink se ve svém průběhu vždy přizpůsobuje konkrétním potřebám posluchačů. Kurz by měl poskytnout návod, jak poradit klientům banky v oblasti prevence platebního rizika, resp. prodeje pohledávek vyplývajících
z dodavatelského úvěru. Zárukou dosažení cíle kurzu, tj. praktického přehledu
a znalostí v oblasti použití instrumentů, jak při zajišťování obchodních operací, tak i v případě refinancování, je i zkušený lektor – odborník vybavený zkušenostmi z bohaté obchodní praxe v oboru forfaitingu i jiných forem refinancování. Efektivnost kurzu je zajištěna tím, že lektor strávil řadu let
v bankovní praxi mezinárodního platebního styku a je rovněž v této oblasti autorem řady učebních textů jak pro VŠ, tak i pro praxi.

Program:

  • Úvod – Stručný přehled instrumentů umožňujících refinancování
  • Předpoklady provedení forfaitingové operace
  • Popis funkce finančních trhů: peněžní, kapitálový forfaitingový
  • Případová studie instrumentů určených k refinancování:
  • Případ obchodní směnky
  • Případ akreditivu s odloženou splatností
  • Případ abstraktní záruky za zaplacení úvěru
  • Shrnutí výkladu o refinancování pomocí forfaitingu
  • Výpočet nákladů forfaitingu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.