Další kurzy z výběru (59):
kód: eko35

Finanční analýza - případové studie

Časový rozsah:

Jednodenní

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace:

V rámci tohoto kurzu bude diskutován a demonstrován praktický postup provedení finanční analýzy společnosti. Na kurzu si mohou účastnici vyzkoušet
a procvičit schopnost interpretace výsledků analýz, využití jednotlivých technik jako je horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Interpretace výsledků, shrnutí a závěr plynoucí s analyzovaných hodnot bude výstupem z každé provedené finanční analýzy, na programu bude několik společností z různých odvětví, aby bylo možno diskutovat i specifika jednotlivých sektorů a odlišnou interpretaci výsledků podle daného segmentu a období. Kurz volně navazuje kurz „Finanční analýza v teorii a praxi“ a předpokládá základní znalosti technik finanční analýz.

Program:

 • Úvod – přehled metod a poměrových ukazatelů použitých v případových studiích
 • Případové studie:  
  • Zadání analyzovaného podniku
  • Charakteristika odvětví a analyzované společnosti
  • Práce s výkazy a výroční zprávou společnosti
  • Horizontální analýza podniku a interpretace hodnot
  • Vertikální analýza podniku a následná interpretace výsledků
  • Analýza a interpretace poměrových ukazatelů
  • Shrnutí a závěrečně posouzení finančního zdraví analyzovaného podniku
 • Závěr a diskuze

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 724 130 028
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.