Další kurzy z výběru (43):
kód: eko39

Hlavní platební podmínky v zahraničním obchod a jednotlivé platební instrumenty

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Bc. Pavel Andrle
Externí lektor Bankovní akademie s praxí v bankovním sektoru, který se specializuje na problematiku krátkodobého trade finance, především na dokumentární akreditivy a bankovní záruky a jejich financování. Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je častým lektorem seminářů poskytovaných IFC (členem Světové banky) v rámci "Global Trade Finance Program". Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

Anotace:

Kurz se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě
a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům, a dále též formám zajištění platebních a dalších rizik, např. bankovními zárukami či standby akreditivy. Kurz se bude zabývat i hlavními formami krátkodobého financování zahraničního obchodu, jak exportu, tak i importu. Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Program:

  • Základní charakter hlavních platebních metod: platba předem, po dodání zboží, dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv
  • Využití směnky jako platebního a úvěrového instrumentu v zahraničním obchodě
  • Dokumentární inkaso: postup, hlavní rizika, využití z pohledu vývozce
    a dovozce
  • Dokumentární akreditiv: postup, hlavní rizika, využití z pohledu vývozce
    a dovozce
  • Využití akreditivu při financování dovozu
  • Využití akreditivu při financování vývozu: před-exportní financování, financování pohledávek z akreditivu

 

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.