kód: eko41

Investiční strategie - Novinka

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
Působí ve finančním sektoru od roku 2001. Pracoval v bankovním a nebankovním sektoru. Odborné zaměření je především v oblasti podnikového financování, investic a podpory rozvoje podnikání. Dále při realizaci obchodních aktivit, zejména vytváření nových distribučních kanálů a související marketingové podpory ve finančních institucích. Má také mnohaleté zkušenosti s vlastní poradenskou činností v oblasti ekonomického a finančního poradenství pro právnické osoby.

Anotace:

Kurz slouží k pochopení problematiky investic a je koncipován z pohledu drobného investora, tj. občana. Účastník se naučí základům investování a po jeho absolvování bude umět posoudit vhodnost investic dle svého investičního profilu a přístupu k riziku.
Cílem je zorientovat se ve světě investičních nástrojů a postupů investování, které jsou drobnému investorovi k dispozici. Dále mít přehled o svých budoucích výdajích – kolik a kdy budeme potřebovat peněz a jak je „zabezpečit“.
Důležité je také umět nastavit vlastní systém tvorby finančních rezerv, který bude nejlepší kombinací výnosnosti peněz a potřeby mít je v požadovaném období k dispozici.
V rámci kurzu se také zamyslíme nad životními situacemi a s tím souvisejícími životními potřebami. A také jak se na tyto situace co nejlépe připravovat.
Stěžejní oblastí je problematika - co je základem investování a co potřebujeme pro investování znát? Seznámíme se s různými finančními a zejména investičními nástroji a jejich vlastnostmi.
Důležité také bude znát terminologii a základní investiční pojmy. Je dobré pochopit, jaký výnos můžeme u investic očekávat a jaká rizika nám při tom hrozí. Dílčím cílem je také umět zvážit výhodnost nabídek finančních institucí a jejich potřebu pro nás a naši domácnost.
Završením kurzu bude řešení a návrh různých typů investičních portfolií a tomu odpovídajících investičních strategií.

Program:

 • Investiční principy – co je základem investování -  investiční trojúhelník – likvidita, riziko, výnos
 • Finanční trh - Charakteristika finančního trhu, Dělení finančního trhu, Právní úprava a dohled nad finančním trhem
 • Kapitálový trh - Členění kapitálového trhu, Nástroje kapitálového trhu, Subjekty vystupující na kapitálovém trhu
 • Základy investiční psychologie – psychologicky aktivní a pasivní investoři
 • Různé finanční nástroje a jejich vlastnosti - Nástroje spoření a investování (termínovaný a spořicí účet, stavební spoření, penzijní připojištění, Kapitálové a investiční životní pojištění, nemovitosti, podílové fondy, akcie)
 • Investiční společnost, Investiční fond, Kolektivní investování, Podílové fondy,
 • Jak prakticky investovat? – Mám investovat sám nebo pomocí partnera, s jakými prostředky mohu začít investovat, jaký konkrétní postup zvolit, jak dlouho to trvá a kolik to stojí? Kdo my může poradit?
 • Investiční strategie - konzervativní, vyvážené, dynamické
 • Podílové fondy - Znaky úspěšného investování
 • Případové studie – ukázky různých portfolií, modely změny rizikovosti a výnosu vložených investic v čase, průběh realokace u jednotlivých typů portfolií
 • Terminologie – slovníček investora, zásady odpovědného investování

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 150 Kč bez DPH (2 602 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

04.10.2021-05.10.2021

Nabízené termíny
04.10.2021-05.10.2021
Po uzávěrce