Další kurzy z výběru (43):
kód: fir27

Řídící a kontrolní systém u finančních institucí

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Pavel Koukal
JUDr. Pavel Koukal je advokátem v Praze. Od roku 1997 působí v pobočce mezinárodní kanceláře Rödl & Partner a od roku 2001 zde zastává funkci vedoucího jednoho z právních týmů. V roce 2004 se stal také Associate Partnerem. Dlouhodobě se specializuje na problematiku práva obchodních společností a korporátní odpovědnosti, jakož i na oblast řídícího a kontrolního systému a funkce compliance u obchodních společností (Corporate Compliance).

Anotace:

Tento kurz je určen zejména pro členy Top managementu, pracovníky interního auditu a pracovníky pověřené funkcí compliance u regulovaných finančních institucí (banky, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy), které jsou ze zákona povinné zavádět a prosazovat řídící a kontrolní systém (ŘKS). Cílem kurzu je seznámit účastníky s právní úpravou a tzv. best practice týkající se ŘKS, s jejich složením a strukturou, jakož i s odpovědností za prosazování ŘKS v rámci regulované finanční instituce. Zvláštní pozornost bude věnována problematice systému vnitřní kontroly a vnitřních předpisů, jakož i plnění funkce compliance.


Program:

 • Úvod do problematiky ŘKS, širší právní souvislosti (zákon o obchodních korporacích, zvláštní zákony regulující finanční instituce)
 • Odpovědnost za ŘKS
 • Vymezení ŘKS, jeho složení a struktura
 • Zásady a postupy řízení, zajištění strategického a operativního řízení
 • Organizační uspořádání a vnitřní předpisy
 • Systém řízení rizik
 • Systém vnitřní kontroly
  • kontrola podřízených pracovníků
  • funkce compliance
  • vnitřní audit
 • Systém vnitřní a vnější komunikace
 • Řízení střetu zájmů a neslučitelnost funkcí, zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti   
 • Vedení účetnictví
 • Kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací
 • Systém odměňování klíčových osob

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.