Další kurzy z výběru (65):
kód: man26

Samuraj management v podnikovém prostředí - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
Vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze Ing. (Fakulta obchodní, 1987 - Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 - Ekonomika a management). Je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

Anotace:

Kurz je zaměřen na uplatňování principů vojenské taktiky a strategie v podnikohospodářské praxi. Schopnost rychlého rozhodování, efektivní práce pod tlakem, umění stanovovat reálné cíle a dosahovat jich v co nejkratším čase, využívání silných stránek proti slabým stránkám protistrany jsou základními předpoklady úspěchu v konkurenčním prostředí.
Dozvíte se, jaké by měl mít manažer sociální a odborné kompetence pro uplatňování prvků válečné strategie samurajů jako základu úspěchu v podnikání a získáte přehled o aplikování japonských metod řízení v byznyse.
Kurz je určen začínajícím malým a středním podnikatelům.

 

Program:

  • Bushido jako vzor manažerského jednání podnikatele (charakteristika osobnosti podnikatele, psychologie vedení skupiny, chování člověka v mezilidských vztazích a v konfliktních situacích).
  • Interpersonální dovednosti manažera – samuraje (etika - jak zachovat a dát tvář, schopnost inovovat - jak dělat věci lépe a jinak, umění naslouchat, motivovat a komunikovat - psychologie práce s lidmi).
  • Konfuciánská filosofie a moderní management (organizační struktura - vztahy nadřízenosti a podřízenosti, loajalita vůči zaměstnavateli a patronský přístup zaměstnavatele k zaměstnanci - dodržování pracovněprávní legislativy a péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců).
  • Prvky válečné strategie samurajů jako základ úspěchu v podnikání (analýza situace, tvorba strategie, její uplatnění v praxi a následná evaluace).
  • Aplikace japonských metod řízení v byznyse (vývoj a podstata japonských metod řízení, dualismus, rozhodovací “ringi“ systém,  Total Productive Maintanence - TPM, JIT, Kanban, Kaizen, Jidoka).

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 650 Kč bez DPH (1 997 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

19.04.2021

Nabízené termíny
19.04.2021
Po uzávěrce