Další kurzy z výběru (65):
kód: man27

Personální management - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
Vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze Ing. (Fakulta obchodní, 1987 - Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 - Ekonomika a management). Je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

Anotace:

Po absolvování kurzu pochopíte základní aspekty personální práce v pozici manažera. Budete se orientovat v metodách získávání a výběru pracovníků. Naučíte se uplatňovat správné administrativní postupy přijímání pracovníků, budete schopni využívat teoretických poznatků výkonové motivace při tvorbě individuálních motivačních programů. Naučíte se rovněž diferencovanému přístupu při uplatňování stylů vedení pracovníků. V kurzu není opomenuta ani otázka komunikace na pracovišti, řešení konfliktů a delegování pravomocí.
Kurz je určen začínajícím malým a středním podnikatelům.

Program:

  • Personální práce (personalistika) v organizaci: význam a pojetí personální práce v organizace, současná role personální práce v organizaci, funkce personálního útvaru, odborný a osobnostní profil personálního manažera.
  • Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků: definice, obsah, úkoly a cíle dílčích personálních činností; obsazování volných (nově vytvořených) pracovních míst; identifikace potřeby pracovníků, proces vytváření úkolů a pracovních funkcí, popis a specifikace obsazované pracovní funkce; získávání a výběr pracovníků: podmínky a zdroje pracovních síl, specifikace požadavků na pracovníka – modely, přilákání účastníků, inzerování, využívání externích služeb (outsourcing), proces a volba metod získávání pracovníků, předvýběr uchazečů, zásady efektivního získávání pracovníků-personální marketing; výběr pracovníků, kritéria a metody; výběrové pohovory – příprava a postup při pohovoru, dovednosti potřebné k vedení výběrového pohovoru; typy výběrových testů, interpretace výsledků; Přijímání a adaptace pracovníků: uvádění nových pracovníků do organizace; založení a vznik pracovního poměru, povinnosti  vyplývající z pracovního poměru, změny pracovního poměru; adaptace pracovníka, adaptačně-vzdělávací program, úloha manažera v průběhu adaptace.
  • Motivace k práci a vedení pracovníků: teorie motivace, motivace k práci, tvorba motivačního programu organizace, vedení pracovníků, styly vedení pracovníků.
  • Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků: koncepce řízení pracovního výkonu, pracovní výkon a pracovní výkonnost, principy a proces řízení pracovního výkonu. Neformální a formální hodnocení pracovníků, kritéria, metody a subjekty hodnocení pracovníků, hodnotící rozhovor, způsoby využití výsledků hodnocení pracovníků.
  • Komunikace v organizaci a její vliv na utváření pracovního klimatu, vazba pracovních vztahů k jiným personálním činnostem.
  • Řešení konfliktů
  • Delegování pravomocí

 

Cena:

1 650 Kč bez DPH (1 997 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

31.05.2021

Nabízené termíny
31.05.2021
(11:00 - 17:00)