Další kurzy z výběru (65):
kód: obc3

Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 20-ti praktických příkladech

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Anotace:

Pracovní kurz k problematice poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH.

Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.

Kurz je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Účastníci kurzu obdrží zadání 20-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

Program:

  • Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
  • Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
  • Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH
  • Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

 

Cena:

3 150 Kč bez DPH (3 812 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

22.04.2021

Nabízené termíny
22.04.2021
Po uzávěrce