Další kurzy z výběru (65):
kód: obc4

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 30-ti praktických příkladech

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Anotace:

Pracovní kurz k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací po změnách v roce 2021.

Cílem kurzu je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.

Kurz je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Účastníci kurzu obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci kurzu řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

 

Program:

 • Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím, které nabyly účinnosti od 1.1.2015
 • Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
  • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
  • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
  • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
  • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
  • konsignační sklady
 • Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
  • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

 

Cena:

3 150 Kč bez DPH (3 812 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

12.05.2021

Nabízené termíny
12.05.2021
(9:00 - 15:00)