Další kurzy z výběru (65):
kód: obc5

Dokumentární akreditivy v praxi, dodací doložky, platební podmínky, závazky bank, pracovní postupy - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Bc. Pavel Andrle
Externí lektor Bankovní akademie s praxí v bankovním sektoru, který se specializuje na problematiku krátkodobého trade finance, především na dokumentární akreditivy a bankovní záruky a jejich financování. Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je častým lektorem seminářů poskytovaných IFC (členem Světové banky) v rámci "Global Trade Finance Program". Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

Anotace:

Kurz je zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz a financování.
Kurz se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast vystavování akreditivů, avizování a potvrzování a přezkoumání dokumentů předkládaných pod akreditivy.
Tento kurz je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Kurz bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd. Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší praktická zkušenost a znalost problematiky dokumentárních akreditivů.
Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskuzi.  

Program:

 • Platební podmínka v kupní smlouvě: platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu
  • Kupní smlouva: dodací podmínky v. platební podmínky
  • Placení formou dokumentárního akreditivu v. dodací podmínky
  • Jednotlivé dodací doložky a dokumentace pod akreditivy
 • Dokumentární akreditiv – vystavení akreditivu, avizování, potvrzení
  • Příkaz k vystavení akreditivu – jednotlivé podmínky
  • Avizování akreditivů
  • Potvrzování akreditivů
  • Změny akreditivů
 • Dokumentární akreditiv – přezkoumání dokumentů
  • Prezentace dokumentů
  • Úvod do problematiky přezkoumání dokumentů pod akreditivy
  • Chyby v prezentacích, možnosti řešení
 • Dokumentární akreditiv – financování
  • Financování dovozce za pomocí akreditivů
  • Financování vývozce – předexportní financování
  • Odkupy pohledávek z akreditivů
  • Příklady, otázky a odpovědi

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

26.04.2021

Nabízené termíny
26.04.2021
Po uzávěrce