Další kurzy z výběru (65):
kód: obc6

Směnka a její role ve financování zahraničního obchodu - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Bc. Pavel Andrle
Externí lektor Bankovní akademie s praxí v bankovním sektoru, který se specializuje na problematiku krátkodobého trade finance, především na dokumentární akreditivy a bankovní záruky a jejich financování. Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je častým lektorem seminářů poskytovaných IFC (členem Světové banky) v rámci "Global Trade Finance Program". Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

Anotace:

Kurz se zaměří na problematiku využití směnky v zahraničním obchodě a její vztah
k platebním instrumentům: dokumentárnímu inkasu a dokumentárnímu akreditivu. Velká pozornost bude věnována jednotlivým náležitostem směnek, jejich převodu, předkládání k přijetí a k placení, atd.
Kurz se bude zabývat i jednotlivými formami krátkodobého financování zahraničního obchodu za použití směnek. Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.
Tento kurz je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.  
Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento kurz určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.
Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech
a diskuzi.

Program:

 • Směnka v zahraničním obchodě
  • Směnečné právo
  • Náležitosti směnek
  • Vlastní a cizí směnka
  • Splatnosti směnek
 • Směnka v zahraničním obchodě
  • Hlavní směnečné úkony
  • Přijetí směnky
  • Aval směnky
  • Placení směnky
  • Financování za použití směnek
 • Směnka v dokumentárním inkasu, inkaso směnky
  • Inkaso směnky
  • Dokumentární inkaso a směnka
  • Směnečné úkony v rámci inkas
  • Inkasní pravidla a směnky
 • Směnka v dokumentárních akreditivech, financování
  • Použitelnost akreditivů a směnky
  • Negociace směnek
  • Diskontování směnek
  • Příklady, otázky a odpovědi

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

25.05.2021

Nabízené termíny