kód: oso135

Efektivní komunikace a vyjednávání - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Cvičení

Lektor:

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA
Je certifikovaný profesionální osobní i firemní kouč a konzultant s více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích, s absolvovanými profesními výcviky v koučování, koučinkovými workshopy a terapeutickými semináři a s aktivní účastí v probíhajícím pětiletém akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v systemickém přístupu.

Anotace:

Kurz je určen jak jednotlivcům (manažerům, specialistům nebo výkonným pracovníkům), tak celým pracovním skupinám nebo týmům. Kurz lze přizpůsobit všem dle profesního zaměření.  Zohledňuje jak specifické potřeby zaměstnanců právního oddělení se zaměřením na mediační proces tak potřeby obchodních zástupců se zaměřením na vyjednávací proces.

Smyslem kurzu je v rámci praktických cvičení zabezpečit, aby se účastníci seznámili s podstatou a základními principy efektivní komunikace, mediace nebo řešení sporů, osvojili si komunikační, mediační a vyjednávací dovednosti prostřednictvím praktických nácviků v simulovaných situacích a dokázali takto osvojené principy uplatnit nejen ve své profesionální praxi (při řešení sporů, na poradách, při vedení týmu nebo při obchodním jednání), ale i v osobním životě.

Účastníci tohoto kurzu se mohou naučit vést konstruktivní dialog s různými stranami
(získat základní podvědomí o narativní a dialogické povaze konfliktu a principech, na kterých narativní práce staví), efektivně pracovat s emocemi, pracovat s vlastními zdroji potřebnými pro úspěšné zvládání zátěžových či konfliktních situací.
 

Progarm:

Program workshopu bude přizpůsoben aktuálním požadavkům a preferencím přítomných účastníků. Účastnící se mohou v rámci kurzu blíže seznámit s následujícími tematickými okruhy:

  • Základní pravidla zvládání vnitřních konfliktů ve firmě nebo v týmu

  • Klíčové principy pro dosažení žádoucího výsledku v kterékoli komunikační situaci – při obchodním jednání, facilitaci, popř. mediaci

  • Prověřené postupy a techniky procesu vyjednávání a facilitace (využívané při vedení porad, diskuzí nebo při řešení problémů na pracovišti či ve skupině)

    • Účinné přístupy a strategie v rámci mediačního procesu (vedoucí k přijatelné dohodě více zúčastněných stran - využívané při obchodních jednáních, při tvorbě dohod nebo při řešení konfliktů)

  • Osvědčené prostředky efektivní komunikace - postupy při vyjednávání i mediaci v praktickém balení, taktické vyjednávání, bariéry v komunikaci, způsoby řešení konfliktů, asertivní jednání, manipulativní jednání aj.
     

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.