Další kurzy z výběru (43):
kód: oso154

Personální management dvoudenní

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog - ŘLZ, personalistika, personální poradenství, personální management, management, manažerské rozhodování, psychologie práce a psychologie řízení, knowledge management, etika podnikání (manažerská etika), motivace k výkonu, organizace práce, techniky krizové komunikace a asertivního jednání, andragogické poradenství, aktuální problémy současné sociologie. Moderátor HR konferencí (2008 - 2018)a kulatých stolů. Recenzent knihy: Praktická podniková personalistika.

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s širokou problematikou personální práce, včetně souvisejících problematik v řízení personálních procesů, ale také odborných předpisů vztahujících se k této problematice. Obsah školení reaguje na aktuální požadavky personalistů, ale i manažerských profesí tak, aby zaměstnanci na těchto pozicích nabídli a poskytli služby kvalitního business partnera v oblasti personálního managementu. Dále cílem kurzu je osvojit si poznatky a naučit se vykonávat základní personální činnosti a uvedení do problémů, se kterými se střetávají odborníci na personalistiku. Takto zvládnout prvky personálního managementu s efektivním rozvinutím potřebných dovedností a způsobilostí. Po úspěšném absolvování budou účastnici školení schopni porozumět základům personálního managementu, personálním procesům ve firmě, a jejich provázanosti na cíle organizace, identifikovat personální problémy a minimalizovat rizika plynoucí z neefektivní personální práce.

Program:

  • Úvod do problematiky personálního managementu, analýza pracovního místa a popisy pracovních míst
  • Personální plánování, výběr a nábor zaměstnanců
  • Přijímaní a umisťování zaměstnanců, adaptační proces, péče o zaměstnance a jejich stabilizace
  • Hodnocení pracovního výkonu
  • Vzdělávání a rozvoj, systém řízení profesní kariéry 
  • Personální správa a personální controlling
  • Firemní kultura a praktické nácviky všech dovedností

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 900 Kč bez DPH (4 719 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.