Další kurzy z výběru (65):
kód: oso165

Jak lépe komunikovat a dosáhnout stanovených cílů

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Prezenční kurz

Lektor:

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
Jeho bohaté manažerské zkušenosti jsou opřeny o působení v pozicích personálního ředitele ve vícero velkých společnostech. Kromě toho pravidelně moderuje odborné konference pro personalisty a manažery. Při školení se drží zásady interaktivity a vede účastníky k diskusi a zejména k společnému řešení otevřených otázek. Do školení začleňuje situace s kterými se setkáváme na pracovištích. Upozorňuje na to, že většina z nás se někdy při komunikaci s druhými dostane do nelehkých situací, obtížně hledá nejlepší řešení, jak s komunikačním partnerem dosáhnout souhlasu.

Anotace:

Cílem kurzu je naučit účastníky zvládat v náročných pracovních a vztahových podmínkách každodenní nároky na efektivní komunikaci. V rámci kurzu se zaměříme především na kritická místa v komunikaci, která jsou součástí spolupráce a vedení lidí ve firmě. Cílem kurzu bude také naučit účastníky jak zvládnout exponované nepříjemné situace, které nás vedou k nekontrolovatelnému výbuchu emocí, zvládání stresu atd. V rámci kurzu využijeme nejúčinnější vzdělávací metodu (prožitková metoda - rolové hry) a procvičíme všemi dostupnými technikami komunikační dovednosti včetně asertivity.
Na kurzu se budou řešit pracovní - komunikační situace, s kterými se setkáváme na pracovištích (v běžném, osobním životě) při jednání se svými spolupracovníky, nadřízenými, podřízenými, zákazníky apod. Společně s lektorem budeme hledat nejlepší způsoby překonávání komunikačních obtíží a získávání souhlasu druhých.

Program:

 • Typologie osobnosti a práce s různými typy lidí
 • Klíčové roviny komunikace - vztahová (osobní) rovina a obsahová (věcná) rovina
 • Zásady účinné argumentace a získání souhlasu
 • Komunikační pyramida
 • Efektivní a účelné zvládnutí námitky, nesouhlasu, destruktivní kritiky nebo agresi protistrany
 • Způsoby poskytování pochvaly nebo konstruktivní kritiky tak, aby to bylo motivační a povzbuzující
 • Oznamování nepříjemných věcí, aby nevyvolávaly odpor
 • Využívání  asertivity v efektivní komunikaci
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Zvládnutí konfliktní situace (a jak si poradit s problémovými spolupracovníky - komunikačními partnery)
 • Řešení otázek a konkrétních pracovních problému účastníků ve vztahu k tématu kurzu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 850 Kč bez DPH (3 449 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

26.05.2021-27.05.2021