Další kurzy z výběru (65):
kód: oso168

Etika v pracovním i společenském styku - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

doc. Mgr. Eva Bobková

Anotace:

Kurz je určen všem, kdo potřebují umět jednat v různých druzích společenských i pracovních situací a naučit se společensky obstát v různých sociálních prostředích. Vhodný je rovněž pro všechny, kteří častěji cestují do zahraničí a potřebují být komunikačním partnerem na úrovni. S tím souvisí prohloubení znalosti těch pravidel etikety, která jsou významnou složkou sociální komunikace.
Pro dosažení co nejefektivnějších výsledků vycházím při volbě jednotlivých prostředků z metody nazývané Communicative Approach („komunikativní přístup“), která je založena na interakci ve skupině a klade důraz na nácvik komunikace v reálných situacích.
Trénink je postaven z cca 35 % na přednášce, 15 % řízené diskuzi, 35% simulací a 15% zpětné vazby a rozboru těchto simulací.

Program:

  • Setkávání  - pozdravy, vítání, představování
  • Navštívenky, pozvánky, korespondence
  • Small talk
  • Dress code
  • Společenské akce – recepce, rauty, číše vína, matinee, atd.

 

Cena:

3 150 Kč bez DPH (3 812 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

09.06.2021

Nabízené termíny