kód: oso169

Elevator pitch, prezentační dovednosti a sociální komunikace - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

doc. Mgr. Eva Bobková

Anotace:

Kurz je určen všem, kdo se potřebují prosadit, umět jednat v obtížných situacích a naučit se předcházet konfliktům nebo je řešit s chladnou hlavou. Vhodný je rovněž pro všechny, kteří chtějí posílit své argumentační schopnosti a být komunikačním partnerem, se kterým budou ostatní vždy rádi jednat.
Pro dosažení co nejefektivnějších výsledků vycházím při volbě jednotlivých prostředků z metody nazývané Communicative Approach („komunikativní přístup“), která je založena na interakci ve skupině a klade důraz na nácvik komunikace v reálných situacích.
Trénink je postaven z cca 35 % na přednášce, 15 % řízené diskuzi, 35% simulací a 15% zpětné vazby a rozboru těchto simulací.

Program:

  • Elevator pitch – „výtahová komunikace“
  • Asertivní /efektivní/ předávání informací na různých komunikačních úrovních
  • Jednání i s nepříjemnými nebo manipulativními komunikačními partnery
  • Korektní obhájení a prosazení svého názoru

Cena:

3 150 Kč bez DPH (3 812 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

07.12.2021

Nabízené termíny