kód: pra104

Pracovní právo a personalistika

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Lenka Papíková
Konzultantka a členka správní rady společnosti DUHA, z.ú. Dále lektorská a přednášková činnost v oboru právo pro zaměstnavatelské subjekty a univerzity - např. ČZU, UK, se zaměřením rodinné právo, sociálně právní ochrana dětí a mládeže, školské právo a management, pracovní právo.

Anotace:

Kurz zahrnuje obsahově základní a  aktuální  ustanovení  pracovního práva, principy pracovního práva v kontextu s personalistikou a nejfrekventovanějšími právními pojmy na trhu práce. Absolventi vzdělávacího kurzu získají přehled o aktuálních trendech v pracovním právu, osvojí si základní aplikační dovednosti v kontextu s nejfrekventovanějšími činnostmi personalistů v kontextu s pracovním právem a to v souvislosti se vznikem, změnou, zánikem pracovního  poměru,  návod postupu při řešení problematických situací na pracovišti jako je doručování písemností, absence, alkohol a návykové látky na pracovišti, vedení osobního spisu a další. Kurz je zaměřen zároveň na antidiskriminační nastavení pravidel na pracovišti se všemi souvisejícími aspekty, dále na péči o zaměstnance a interní tvorbu legislativních norem zaměstnavatele. Je poskytnut přehled specifických faktorů, které ovlivňují výkon zaměstnanců a  kvalitu personální práce. Důraz celého kurzu je kladen na vytváření aplikačních dovedností a dobrou orientaci v právních normách z pracovněprávní problematiky. Kurz je proto doplněn interaktivní diskuzí a konkrétními kazuistikami problematických otázek z pracovního práva, které průřezově propojují oblast pracovněprávních vztahů s praktickými personálními činnostmi.

 

Program:

  • Postavení pracovního práva v právním řádu ČR, prameny pracovního práva, základní pojmy z oblasti pracovního práva
  • Pracovněprávní vztahy, vznik, změna, zánik pracovního poměru, role personalisty, vedení dokumentace, doručování
  • Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, problematické situace na pracovišti – postup, právní následky nesprávného postupu
  • Interní legislativní normy, péče o zaměstnance, antidiskriminační opatření

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 550 Kč bez DPH (1 876 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.