Další kurzy z výběru (43):
kód: pra106

Správa a řízení obchodní korporace – právní souvislosti

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Pavel Koukal
JUDr. Pavel Koukal je advokátem v Praze. Od roku 1997 působí v pobočce mezinárodní kanceláře Rödl & Partner a od roku 2001 zde zastává funkci vedoucího jednoho z právních týmů. V roce 2004 se stal také Associate Partnerem. Dlouhodobě se specializuje na problematiku práva obchodních společností a korporátní odpovědnosti, jakož i na oblast řídícího a kontrolního systému a funkce compliance u obchodních společností (Corporate Compliance).

Anotace:

Tento kurz je určen zejména pro členy statutárních orgánů a Top managementu obchodních společností, kteří odpovídají vůči vlastníkům (akcionářům, společníkům) za jejich řádnou správu a řízení (Corporate Governance). Cílem kurzu je seznámit účastníky s dotčenou právní úpravou a tzv. best practice týkající se správy a řízení obchodních korporací v České republice, včetně problematiky osobní odpovědnosti členů statuárního orgánu a klíčových vedoucích zaměstnanců (Top managementu). Samostatná pozornost pak je v kurzu věnována bezprostředně souvisejícím otázkám, jako je řídící a kontrolní systém, Risk Management a Compliance.

Program:

  • Úvod do problematiky správy a řízení obchodních korporací (Corporate Governance) v České republice a v širším mezinárodním srovnání.
  • Právní úprava obchodních korporací a jejich řízení.
  • Vzájemné vztahy mezi orgány obchodních korporací (statutární orgán, valná hromada, dozorčí orgán).  
  • Statutární orgány obchodních korporací a jejich odpovědnost za Corporate Governance.
  • Odpovědnost klíčových vedoucích zaměstnanců (Top managementu) za Corporate Governance.    
  • Zásady a postupy správy a řízení obchodních korporací, zajištění strategického a operativního řízení.
  • Organizační uspořádání obchodních korporací a vnitřní předpisy.
  • „Kodex správy a řízení společností ČR“ (2018, Czech Institute of Directors).
  • Související otázky – řídící a kontrolní systém, systém řízení rizik (Risk Management) a Compliance.

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.