kód: pra111

Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (neboli GDPR) přineslo pro každého správce osobních údajů nové povinnosti. GDPR je nicméně normou obecnou, pro kterou v mnoha oblastech chybí detailní popis a specifická pravidla, řada postupů je ponechána na samotných správcích, což s sebou přináší často mylné interpretace a výklady.
Mezi již zmíněné správce patří bez výjimky každá právnická osoba, která zaměstnává i jediného zaměstnance – takový správce ze zákona prostě osobní údaje zaměstnanců zpracovávat musí.

Cílem kurzu je poskytnutí přehledu o této normě v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci kurzu získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Část kurzu bude také věnována problematice sledování zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií.

 

Program:

Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců

 • Právní úprava v ČR
 • Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s GDPR
 • Základní principy zpracování osobních údajů
 • Informační povinnost vůči zaměstnancům
 • Souhlas zaměstnanců (kandidátů) a další právní tituly zpracování

Práva zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů)

 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo být zapomenut
 • Povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
 • Podmínky spolupráce se zpracovateli údajů
 • Identifikace zpracovatele
 • Společní správci

Analýza praktických případů

 • Nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
 • Vedení osobního spisu
 • Zpracování údajů zaměstnanců pro vedení personálně-mzdové agendy 
 • Použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis
 • Předávání osobních údajů do zahraničí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
 • Uchovávání osobních údajů po ukončení pracovněprávního vztahu
 • Monitoring zaměstnanců – prostřednictvím sociálních sítí, kamerových systémů se záznamem na pracovišti, v souvislosti s evidencí pracovní doby, pomocí sledovacích systémů GPS, elektronické pošty, telefonu a mobilních zařízení
 • Monitoring v případě práce na dálku

Závěr a diskuse 

 

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.