kód: pra113

Trestní odpovědnost právnických osob a vyvinění prostřednictvím compliance programů - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Jitka Oliberiusová
Jitka Oliberiusová je advokátkou, která vystudovala na Karlově Univerzitě. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast osobních údajů, veřejné zakázky, soudní spory (zejména v oblasti civilního a pracovního práva) a obhajobu.

Anotace:

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s problematikou možné trestní odpovědnosti právnických osob a možnostmi vyvinění se prostřednictvím nastavených compliance programů.

Program:

  • Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob
  • Rozdílnost oproti trestní odpovědnosti fyzických osob
  • Sankce a ukládání trestů
  • Přičitatelnost jednání právnické osobě
  • Možnosti vyvinění – compliance program
  • Nastavení compliance pomocí nástrojů (preventivní, detekční reaktivní)
  • Zajištění funkčnosti compliace programu
  • Diskuse k problematice

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.