Další kurzy z výběru (65):
kód: pra115

Základy práva pro bankéře a jejich klienty

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz je určen nejen pracovníkům bank, ale i podnikatelům a zástupcům firem. Účastník kurzu bude seznámen se základními pojmy v oblasti bankovního práva a práva finančního trhu, právní úpravou vybraných bankovních produktů, postavení subjektů bankovně-právních vztahů. Výklad bude obsahovat také možnosti mimosoudního řešení sporů mezi klientem a bankou. 

Program:

 • Úvod, přehled základních právních norem
 • Základy právní nauky
  • Právní normy
  • Prameny práva a legislativní proces
  • Právní vztahy a právní jednání
  • Právní úkony a události
  • Běh času a lhůty
  • Aplikace práva a zákonnost
 • Realizace práva
 • Právní postavení bank
  • Banka jako subjekt právních vztahů, bankovní činnosti
  • Bankovní regulace a dohled
  • Bankovní tajemství a mlčenlivost
 • Klienti bank
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby
 • Smlouva a její náležitosti obecně
  • Změna smlouvy
  • Plnění nebo neplatnost smlouvy
 • Smlouva o vkladovém účtu
 • Smlouva o úvěru
  • Zvláštní ustanovení o spotřebitelském úvěru
 • Další vybrané produkty a služby banky
  • Smlouvy o poskytování platebních služeb
  • Šeková smlouva a další platební instrumenty
 •  Zajištění pohledávek, utvrzení dluhu
  • Zajistné instrumenty
  • Utvrzovací nástroje
 • Vymáhaní pohledávek
  • Lhůty pro vymáhání
  • Nalézací řízení
 • Právo cenných papírů 
  • Rozdělení cenných papírů z pohledu právní úpravy
  • Smlouvy o cenných papírech
 • Mimosoudní řešení sporů mezi bankou a klientem 
 • Závěr a vyhodnocení kurzu

Cena:

4 350 Kč bez DPH (5 264 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

02.06.2021-03.06.2021