kód: pra120

Dotační možnosti pro obce, města, regiony - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Anotace:

Kurz se zaměří na představení stávajících možností čerpání dotací pro obce, města, neziskový i soukromý sektor. Budou představeny možnosti dočerpávání dotačních titulů ze strukturálních fondů i základní oblasti podpory z fondů EU pro období 2021 až 2027. Kromě hlavních témat a cílů finanční podpory budou zmíněny i hlavní podmínky a nároky pro získávání evropských fondů. V rámci kurzu budou zmíněny i další zdroje a možnosti získávání dotací na úrovni ČR, zejména v rámci národních dotačních titulů. Představeny budou potenciální příjemci dotací i hlavní oblasti podpory. Cílem kurzu je představit hlavní témata
i možnosti čerpání dotací včetně představení hlavních typů subjekt., které mohou z jednotlivých dotačních titulů finance využívat. Kurz je určen subjektům ze soukromé, veřejné i neziskové sféry.

 

Program:

  • Poskytovatelé a zdroje dotací
  • Témata a priority dotačních titulů
  • Práva a povinnosti žadatelů o dotace 
  • Fondy EU po roce 2021
  • Národní dotační tituly
  • Další poskytovatelé dotací

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 100 Kč bez DPH (1 331 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.