Další kurzy z výběru (59):
kód: pra123

Jak zvládnout regulatorní požadavky v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Lektor:

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip (AML)
V současnosti zastává v ČNB pozici vedoucího referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML/CFT”) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. V minulosti působil např. na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu AML/CFT a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů, jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.

Anotace:

V současné době se dříve toliko opomíjené téma prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) dostává do popředí i široké veřejnosti v souvislosti s medializací teroristických útoků či daňových kauz. Na takto vzniklou situaci jsou nuceny reagovat příslušné státní instituce, které v poslední době chrlí jednu regulaci za druhou, kdy tento příval můžeme doslova označit za „regulatorní tsunami“.
ICŽV v této souvislosti pořádá kurz zaměřený na problematiku AML/CFT, kterým Vás provede lektor Martin Mužný, který nabízí unikátní pohled jak profesionála
z praxe, tak regulátora. 
Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML zákona (253/2008 Sb.), zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována
s ohledem na jednotlivé oblasti AML/CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program kurzu je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim kurz na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na přednesení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, s kterými se setkávají dohledové orgány.
Kurz je tedy určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory či vedoucí pracovníky nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností.

Kurz lze rovněž využít pro splnění zákonné povinnosti dle § 23 zákona
č. 253/2008 Sb.
, tj. „Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa.„ 

 

Kurz je možné realizovat v anglickém jazyce.

 

Program:

 • Stručný přehled legislativní základny - zákon, vyhláška, metodické pokyny
  a standardy
 • Identifikace a kontrola klienta
 • Politicky exponované osoby
 • Rizikové faktory  - země původu, zdroj peněžních prostředků apod.
 • Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu
 • Hodnocení rizik 
 • Monitoring klientských transakcí
 • Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran 
 • Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB
 • Informace doprovázející převody finančních prostředků

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 724 130 028
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.