kód: pra124

Velká novela zákoníku práce - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

 

Velká novela zákoníku práce je konečně tady!

Anotace:

Velká novela zákoníku práce přináší zásadní změny do některých institutů pracovního práva.

Její účinnost je v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.

Novela zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, řeší problematické doručování v pracovně právních vztazích, snižuje administrativní náročnost kladenou na zaměstnavatele, přičemž reaguje na požadavky praxe a harmonizuje tento předpis s požadavky evropského práva.

Cílem tohoto kurzu je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přinese, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů a upozornit je na oblasti, které zaznamenají posun oproti dosavadní úpravě. Součástí kurzu bude rovněž výběr aktuálních otázek řešených v nejnovější judikatuře.

Kurz je určen ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním a všem dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Program:

 • Postavení vedoucích zaměstnanců
 • Skloubení osobního a pracovního života, sdílená pracovní místa, práce z domova
 • Nový způsob výpočtu dovolené, poměrná část dovolené, krácení a převádění dovolené
 • Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené
 • Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání
 • Přechod práv a povinností při fúzích, změně činnosti a při změnách dodavatele
 • Novinky v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb z jiných států EU do ČR (a naopak); vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU
 • Pracovní volno na sportovní tábory 
 • Nová judikatura a nejnovější aktuality v pracovněprávní oblasti

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.