Další kurzy z výběru (65):
kód: pra126

Home office a jeho pravidla

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

V současné době se do popředí stále častěji dostává téma flexibility v práci a využití technologií pro vzdálenou komunikaci v týmech i s klienty či obchodními partnery. Jednou z možností je využití institutu tzv. home office. V současné době proto tato práce z domova přestává být vnímána jen jako benefit, nýbrž jako nutnost, jak zachovat plynulé fungování firmy a pracovních činností.

Na tomto kurzu získáte orientaci v základních pravidlech výkonu práce z domova spolu s možností využití. Dozvíte se  jak efektivně nastavit režim práce z domova, jaké dokumenty následně připravit, parametry BOZP, jaké náklady bude zaměstnavatel kompenzovat, jak řešit rozvržení pracovní doby a jak to bude např. se stravenkami při home office a podobně. Kurz poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady.

Kurz je určen statutárním orgánům, ředitelům, manažerům, personalistům a podnikovým právníkům.

Program:

  • Dohoda o výkonu práce z domova, doporučený obsah
  • Dokumentace při využití home office
  • Rozvrhování a evidence pracovní doby
  • Přesčasy a pracovní pohotovost
  • Zajištění BOZP
  • Uplatnění překážek v práci na zaměstnance při home office
  • Náklady spojené s výkonem práce z domova a jejich kompenzace
  • Další souvislosti - stravenky, odměňování atd.
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s pracovními činnostmi mimo pracoviště zaměstnavatele

 

Cena:

2 890 Kč bez DPH (3 497 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.