Další kurzy z výběru (65):
kód: pra127

Porušení smlouvy a možné důsledky

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Zásadou soukromého práva je, že „smlouvy mají být dodržovány“. Přesto však v praxi dochází k jejímu porušování, kdy strany smlouvy své závazky neplní. Takové jednání působí významné právní následky, jejichž rozbor přináší tento kurz.
Cílem kurzu je vymezení následků porušení smlouvy podle úpravy v novém občanském zákoníku. Jednotlivé následky porušení smluvní povinnosti v občanském právu budou popsány a detailněji rozebrány. Kurz poskytne doporučení oběma smluvním stranám (v pozici dlužníka i věřitele), jak se smluvně ochránit proti porušení smlouvy druhou smluvní stranou (fáze prevenční) a jak co nejlépe absolvovat fázi následující po porušení smlouvy (fáze postkontraktační).
Kurz je určen statutárním orgánům, manažerům, vedoucím zaměstnancům, pracovníkům obchodního oddělení, podnikovým právníkům.

Program:

 • Předsmluvní odpovědnost
 • Odpovědnost za prodlení
 • Zajišťovací instituty
 • Úroky z prodlení - výklad, předpoklady uplatnění, vazby k ostatním sankčním institutům
 • Penále, sankce a jiné sankční mechanismy
 • Smluvní pokuta
 • Využití závdavku (problémové otázky nové právní úpravy, jeho vztah k jiným sankčním institutům)
 • Smluvně předvídatelné důsledky (výpověď, odstoupení od smlouvy, odstupné)
 • Odpovědnost za vady
 • Odpovědnost za škodu
 • Závěr, diskuze

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 890 Kč bez DPH (3 497 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

15.06.2021

Nabízené termíny
15.06.2021
(9:00 - 15:30)