kód: pra129

Ochrana spotřebitele na finančním trhu - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz je zaměřen do oblasti vztahů finančních institucí ke spotřebitelům, kteří jsou považováni i za slabší smluvní stranu. Obsah kurzu je zaměřen k tomu, aby absolvent kurzu byl připraven na komunikaci se spotřebitelem a znal rizika, která mohou nastat vůči finanční instituci, pokud nebude se spotřebitelem jednáno tak, jak přepokládají obecně platné právní předpisy.

Program:

  • Charakteristika ochrany spotřebitele, právní úprava, prameny práva v ČR a EU, vymezení základních pojmů při ochraně spotřebitele, regulace a dohled v oblasti ochrany spotřebitele obecně a se zaměřením na finanční trhy.
  • Vztah NOZ a zákona na ochranu spotřebitele do oblasti poskytování finančních služeb.
  • Ochrana spotřebitele při smlouvách uzavíraných mimo obvyklou provozovnu a uzavíraných na dálku.
  • Ochrana spotřebitele ve vybraných oblastech finančního trhu – platební služby, kolektivní investování, spotřebitelské úvěry, příp. další.
  • Význam etických kodexů při ochraně spotřebitele ve finančních službách.
  • Mimosoudní řešení sporů – obecné přístupy, charakteristika.
    • Mimosoudní řešení sporů – řízení před finančním arbitrem (kompetence, zahájení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky).
    • Mimosoudní řešení sporů – rozhodčí řízení (rozhodčí doložky, rozhodce a jeho postavení, kompetence, zahájení řízení, rozhodčí nález).

 

Cena:

2 450 Kč bez DPH (2 965 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.