Další kurzy z výběru (76):
kód: pra40

Závazkové právo

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Stanislav Sviták
člen katedry práva VŠFS, dlouholetý externí lektor a soudce Krajského soudu Ústí nad Labem

Anotace:

Kurz je zaměřen na závazky, které vznikají především ze smluv, a dále z protiprávního činu nebo jiné právní skutečnosti (např. bezdůvodného obohacení). Kurz se zaměřuje dále na změny a zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. Pozornost je rovněž věnována závazkům z konkrétních právních jednání (např. koupě, dílo, nájem, pacht, zápůjčka, výpůjčka atd.).

Program:

  • Pojem a důvod vzniku závazku
  • Smlouva – uzavření, obsah, forma, účinky
  • Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
  • Změny a zánik závazků
  • Zajištění (zástavní právo, ručení atd.) a utvrzení dluhů (smluvní pokuta, uznání dluhu, zajišťovací směnka)
  • Konkrétní smluvní typy – darování, koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, zápůjčka, úvěr, dílo atd.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 724 130 028
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

03.06.2021

Nabízené termíny