kód: pra43

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

V rámci kurzu budou vysvětleny přístupy k rizikovosti klienta, politicky exponovaných osob nebo nutnosti využití různých rejstříků vč. rejstříku skutečných vlastníků. Kurz je určen zejména pro pracovníky AML institucí
z finančního trhu, ale také podnikatelské sféry.

Program:

 • Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
 • Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849
  o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU politicky exponované osoby (tzv. V. směrnice AML) – transpozice do stávajícího zákona č. 253/2008 Sb.,
  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • Cíle 5. AML
  • Nové povinné osoby 
  • Centrální registr platebních účtů 
  • Hloubková kontrola klienta 
  • Registr skutečných majitelů 
  • Politicky exponované osoby 
  • Anonymní předplacené karty aj.
 • Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
 • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
  • Vymezení některých základních právních pojmů
  • Základní povinnosti bank
 • Náhrada škody, přestupky a správní delikty
 • Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
  • Otevírání účtů
  • Bankovní hotovostní operace
  • Bankovní bezhotovostní operace
  • Operace na trhu s cennými papíry
 • Závěr kurzu

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

23.11.2020

Nabízené termíny
23.11.2020
(9:00 - cca 16:00)