kód: pra44

Etika a ochrana spotřebitele ve finančních službách

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Etika v bankovnictví je jednou z nejdůležitějších oblastí, která je poněkud opomíjena. Proto se v kurzu vrátíme k základním pravidlům etických kodexů finančního trhu, ale zejména také k ochraně spotřebitele, která má podle nového občanského zákoníku výsadní postavení ve vztahu k bankám a ostatním finančním institucím. Proto nejvhodnějším kandidátem pro účast na tomto semináři jsou pracovníci různých finančních institucí.

Program:

 • Morálka, etika, dobré mravy a veřejný pořádek ve vztahu k právu
 • Zasazení do systematiky práva
 • Charakteristika
 • Právní literatura
 • Etický kodex
 • Etický kodex finančního trhu a Etický kodex ČBA
 • Standardy bankovních aktivit – Kodex chování mezi bankami a klienty
 • Bankovní tajemství, mlčenlivost
 • Charakteristika a právní vymezení
 • Aktuální stav bankovního tajemství a mlčenlivosti
 • Možnost průlomu do bankovního tajemství a mlčenlivosti
 • Spotřebitel a jeho postavení na finančním trhu
 • Spotřebitel a občanský zákoník
 • Spotřebitel a zákon o platebním styku
 • Spotřebitel a úvěrové produkty
 • Mimosoudní možnost řešení sporů
 • Závěr a vyhodnocení

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.