Další kurzy z výběru (36):
kód: pra56

AML v praxi - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy se zaměřením na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip (AML)
V současnosti zastává v ČNB pozici vedoucího referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML/CFT”) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. V minulosti působil např. na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu AML/CFT a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů, jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.

Anotace:

Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML zákona (253/2008 Sb.) účinného od 1. 1. 2017, zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod.
Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na přednesení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, s kterými se setkávají dohledové orgány.
Školení je tedy určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML povinností.
 

Program:

 • Stručný přehled legislativní základny - zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy
 • Identifikace a kontrola klienta
 • Politicky exponované osoby
 • Právnické osoby - skutečný majitel, svěřenský fond apod.
 • Rizikové faktory  - země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
 • Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu
 • Hodnocení rizik
 • Monitoring klientských transakcí
 • Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran
 • Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB
 • Informace doprovázející převody finančních prostředků

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 550 Kč bez DPH (3 086 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.