kód: pra69

Obchodní smlouvy

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Znalost správného sestavování a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností. Na tomto kurzu Vás naučíme nejen jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty Vaše stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá.
Budete s cílem správné aplikace nového kodexu upozorněni na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět. Po absolvování tohoto kurzu by Vaše společnost neměla být tou smluvní stranou, která na nevýhodnost smluvních podmínek doplatí.

Program:

 • Přechodná ustanovení k novému smluvnímu právu
 • Základní principy rekodifikace a limity smluvní volnosti (dispozitivita v NOZ, dobré mravy, veřejný pořádek aj.)
 • Předsmluvní odpovědnost
 • Smlouva jako právní jednání (právní jednání a jeho vady, absolutní a relativní neplatnost, relativní neúčinnost, zdánlivost aj.)
 • Proces uzavírání a výklad smluv (úprava nabídky a její přijetí, modifikace kontraktačního procesu aj.)
 • Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny
 • Obchodní zvyklosti
 • Obsah smlouvy
 • Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
 • Sankce
 • Promlčení a prekluze práv
 • Změna smluvního závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, vadné plnění)
 • Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, zákonné právo vypovědět smlouvu po 10 letech)
 • Vybrané smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo), staronové smluvní typy (výprosa, zápůjčka, výpůjčka, úvěr, nájem a pacht)
 • Možné způsoby řešení sporů (soudy, arbitráže, mediace)

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 255 785 727, (+420) 724 134 897
e-mail: jitka.kastankova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.