Další kurzy z výběru (65):
kód: pra77

Problematika obchodních korporací

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Stanislav Sviták
člen katedry práva VŠFS, dlouholetý externí lektor a soudce Krajského soudu Ústí nad Labem

Anotace:

Kurz je zaměřen na právní úpravu obchodních korporací po tzv. velké novele zákona o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021, zejména kapitálových společností (s.r.o. a a.s.).  Kurz se zaměřuje na problematiku jednání za podnikatele, péče řádného hospodáře, ochrany věřitelů a společníků a obchodního rejstříku. Pozornost je rovněž věnována podnikatelskému seskupení.
 

Program:

  • Pojem kapitálových společností a jejich právní regulace
  • Zakladatelské právní jednání a jeho limity včetně problematiky vedlejších dohod (sideletters)
  • Jednání za obchodní korporaci
  • Ochrana věřitelů a společníků obchodní korporace
  • Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení
  • Obchodní rejstřík
  • Podnikatelská seskupení (ovlivnění, ovládání, koncern)
  • Aktuální judikatura Nejvyššího soudu zejména k problematice neplatnosti usnesení valné hromady

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

09.09.2021

Nabízené termíny