Další kurzy z výběru (47):
kód: pra82

Obecné nářízení o ochraně osobních údajů - GDPR - Novinka

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice správce či zpracovatele nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána.
Tento kurz reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecně se označuje jako nařízení o ochraně osobních údajů, nicméně v celém světě je spíše známo pod zkratkou GDPR. Podnikatelské subjekty a státní instituce budou muset díky tomuto nařízení splnit značné množství nových povinností a do jisté míry také změnit způsob, jakým přistupují k osobním datům svých zákazníků, uživatelů či zaměstnanců. Bohužel, vše pod vidinou obrovských sankcí v případě porušení (nařízení přímo uvádí částky, které atakují hranici 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti - vyšší z obou možností). Nad rámec toho mohou ještě čelit správci a zpracovatelé žalobám na náhradu škody v případě hmotné či nehmotné újmy fyzických osob nebo mohou být společnosti vystaveny ztrátě důvěry a reputačním rizikům způsobeným nesprávným zacházením s osobními údaji.
I přesto, že vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, nezbývá na přípravu již mnoho času, a to s ohledem  na obsahovou náročnost této přípravy z důvodu nezbytného zavedení nových procesů správců a zpracovatelů.

Program:

  • Regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů
  • Ochrana práv subjektů údajů v praxi
  • Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
  • Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
  • Mezinárodní transfery dat
  • Institut pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a možná doporučení
  • Dotazy a diskuse
     

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.